ಸುಮಾರು_ಬ್ಯಾನರ್

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

HB-ಫೈಬರ್ಸ್ SDS ಪರೀಕ್ಷೆ
HB-ಫೈಬರ್ಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
HB-Fibers RoHS ಪರೀಕ್ಷೆ
ISO9001
ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
HB ಸೆರಾಮಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅರ್ಹತೆ
HB ಮಿನರಲ್ ಫೈಬರ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅರ್ಹತೆ